Partners

Onze partners

Om onze rol als full-service partner voor zelfstandige apotheken optimaal te vervullen, werken wij nauw samen met een aantal partners in de branche. In deze partnerships vullen we elkaar op belangrijke gebieden aan en bundelen we de krachten. Samen zorgen we ervoor dat zelfstandige apotheken een zekere toekomst tegemoet kunnen gaan.

Logo-Zorgplatform-Nederland
Apotheken in hun kracht

Zorgplatform Nederland is een coöperatief samenwerkingsverband van, voor en door zelfstandige apotheken. De leden van de Coöperatie Zelfstandige Apotheken Nederland (CoZAN) zetten zich met dit initiatief 100% in om (de zorg rond) genees- en hulpmiddelen voor iedereen dichtbij huis te houden.

De rol van Nafinco
Zorgplatform Nederland (ZPN, 2018) is een partnership van de CoZAN, CB Healthcare B.V. en Nafinco. Deze drie partijen hebben het portaal Elke ontwikkeld. Al meer dan 275 apotheken sloten zich de afgelopen twee jaar bij ZPN aan. Binnen ZPN vervult Nafinco een belangrijke rol als het gaat om de contacten met fabrikanten en farmaceutische groothandels, en het bedingen van de beste inkoopcondities voor de leden van de CoZAN.

Full-service aanbod
In samenwerking met Hulpmiddelbezorgd.nl en OneMed zorgt ZPN ervoor dat aangesloten apotheken medische hulpmiddelen (en de daarbij behorende zorg) kunnen blijven leveren aan hun cliënten. Kortom: dat zij met een full-service aanbod en een gezonde bedrijfsvoering hun rol als spil in de lokale zorgverlening kunnen blijven vervullen.

apotheekcoach
ApotheekCoach

ApotheekCoach is een groothandelsonafhankelijk apotheekconcept, ontwikkeld vanuit een pragmatische en duurzame visie op de farmacie.

Eind 2020 is Nafinco een samenwerking aangegaan met ApotheekCoach en inmiddels hebben we een 50%-belang. In dit partnership richten wij ons op een toekomstbestendige, efficiënte apotheekbedrijfsvoering en maximale patiëntloyaliteit.

Vanuit de praktijk ontwerpt ApotheekCoach innovatieve (fysieke en online) apotheekproducten op het gebied van logistiek, bezorging, BI en patiëntcommunicatie, waarmee zelfstandige apothekers snel en goed kunnen anticiperen op veranderingen en de onderneming beter (be)sturen.